Zakończył się Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

Grudzień.09.2017

w dniu 9 grudnia 2017 roku odbył sięNadzwyczajny Krajowy Zjazd Polskiego Związku Działkowców. Wzięli w nim udział delegaci z całej Polski. Zebrali się w celu uchwalenia zmian w Statucie wynikających ze zmiany ustawy o stowarzyszeniach. Proponowane przez Krajową Radę PZD zmiany są efektem końcowym wielomiesięcznych prac i konsultacji ze środowiskiem działkowców w całym kraju.Niezależnie od potrzeb realizacji ustawowego obowiązku zmiany statutu, była także ogólna potrzeba zwołania Zjazdu, by ocenić ten najważniejszy dokument w naszym Związku – mówił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Jak wskazywał Prezes, oprócz dostosowania statutu do ustawy, pojawiła się potrzeba udoskonalenia dotychczasowych ozwiązań i zmodyfikowania niektórych zapisów statutu w zakresie nieobjętym nowelizacją ustawy. Ponad dwuletni okres funkcjonowania statutu dostarczył bowiem wiele spostrzeżeń co do kwestii, które należy udoskonalić korzystając z tej okazji – wskazywał Prezes.W naszej ocenie projekt statutu uwzględnia nie tylko potrzeby ustawowe. Bardzo pozytywnie oceniamy wprowadzenie jednolitej i transparentnej struktury PZD ze szczególnym podkreśleniem ustanowienia Okręgowych Zarządów. W sposób szczególny podkreśliła doprecyzowanie kompetencji komisji rewizyjnych. Znowelizowany statut nastawiony jest na działkowców i zarządy ROD. Będzie on dobrze służył wszystkich jeśli wszyscy członkowie organów PZD w okręgu i ogrodach będą przepisy tego statutu znali i je przestrzegali.

Szkolenie z obsługi programu DGCS PZD SYSTEM

Listopad.10.2017

W dniach 7-8.11.2017 roku w Katowicach odbyło się szkolenie z zakresu obsługi programu ROD DGCS SYSTEM.
Program to krok w przyszłość i zmiana zgodna z postępującą komputeryzacją i duchem czasu. W momencie kiedy ilość dokumentów i spraw do prowadzenia w zarządach ogrodów stale rośnie program to dobre, nowoczesne i pożyteczne narzędzie, by prawidłowo te sprawy prowadzić.Z delegatury w Będzinie w szkoleniu wzieła udział pani Jadwiga Maca ksiegowa OFK. Głównym celem szkolenia było testowanie programu, w pierwszym dniu szkolenia omawiany był moduł ogrody działkowe oraz moduł magazyn, natomiast w drugim moduł środki trwałe, finansowo- księgowy oraz moduł kadrowo-płacowy.Program ten dedykowany jest dla Zarządów ROD, posiada nowoczesne rozwiązania pozwalające na sprawne prowadzenie ewidencji obejmujących wszelkie dane niezbędne do prawidłowego zarządzania i funkcjonowania ROD...

Śląski Okręgowy Dzień Działkowca 2017r.

Październik.11, 2017

Dnia 11 października 2017r. w Miejskim Domu Kultury „Batory” w Chorzowie Batorym odbyła się uroczystość Okręgowych Dni Działkowca 2017 roku połączona z obchodami jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce.Prezes PZD Okręgu Śląskiego Józef Noski wskazał że 36 lat doświadczenia PZD przyniosło wiele nowych istotnych wydarzeń. Te szczęśliwe wydarzenia są jednak skutkiem ogromnych wysiłków tych wszystkich, którzy podjęli się wykonywania społecznych funkcji w ogrodach, i wykonywali je często przez wiele lat w trudnych warunkach. Ogrody działkowe w Polsce w pełni wypełniają funkcje społeczne (w tym socjalne), rekreacyjne, integracyjne i ekologiczne. Są miejscem odpoczynku po pracy i oazą spokoju dla emerytów i rencistów. Dają ich dzieciom i wnukom warunki do bezpiecznej i zdrowej zabawy. Mają kontakt z innymi działkowcami. Mają szansę uczestniczenia w imprezach kulturalnych w ogrodach, które nie obciążają ich skromnego budżetu domowego. A przede wszystkim jest to ich hobby, lata ich pracy rekompensujące im małe powierzchnie mieszkaniowe. Bo działkowcy kochają przyrodę i środowisko naturalne, bo po prostu są cząstką życia ich samych i ich rodzin..