Sosnowiec 2018.Festyn z okazji 50 Lat ROD "Zagórze" w Sosnowcu.

Wrzesień.22.2018

W dniu 22 września 2018 r Zarząd ROD "Zagórze" zorganizował dla działkowców festyn z okazji 50 lat Ogrodu..
Wśród honorowych gości obecny był Prezes PZD OZ Śląskiego członek KR PZD pan Jozef Noski oraz v-ce prezes członek KR PZD pan Jan Radoła delegaturę Bedzińską reprezentował Jerzy Latos. Prezes ogrodu Jan Potera w imieniu działkowców odebrał puchar przyznany przez PZD z okazji 50 lat ROD a działkowcy otrzymali odznaczenia srebrne i brązowe zasłużony działkowiec oraz okolicznościowe dyplomy. Prezes Noski wręczył wyróżniajacym działkowcom książki pt. "360 dni na działce".Patronat nad organizacją festynu sprawował prezydent miasta Sosnowca pan Arkadiusz Chęciński radna pani Wanda Olko oraz organizacje pozarządowe.Działkowcy oraz ich dzieci i wnuki bawiły sie przy muzyce kapeli Ferajna Śląska. Nie zabrakło grilowanych kiełbasek, bigosu myśliwskiego a także napoji zimnnych i gorących. Konkursy z nagrodami cieszyły dzieci a takze odważnych działkowców.
Zdjęcia z festynu są dostępne w Zakładce Galeria "50 lat ROD" odnośnik w stopce więcej...

Dofinansowanie dla ROD z UM w Dąbrowie Górniczej

Luty.19, 2020

Działkowcy będą mogli ubiegać się o dotacje z budżetu miasta, m.in. na chodniki i oświetlenie. Uchwałę w tej sprawie jednogłośnie podjęli dąbrowscy radni. Dąbrowie Górniczej funkcjonuje 14 Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD). Są zrzeszone w Polskim Związku Działkowców albo funkcjonują jako samodzielne stowarzyszenia. Wkrótce będą mogły korzystać z dofinansowań, które pomogą im w rozwoju. Dotyczyć będzie to budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej, znajdującej się na częściach wspólnych, z których korzystają wszyscy działkowcy. – Ta uchwała była oczekiwana przez mieszkańców. Zainteresowanie pozyskaniem dotacji pojawiało się m.in. podczas spotkań dotyczących budżetu partycypacyjnego. Przedstawiciele wielu ROD mają plany inwestycyjne, chcą wykonać chodniki, oświetlenie albo termomodernizację domu działkowca. W budżecie miasta na ten cel zostanie zabezpieczone 150 tys. zł. Dotacja będzie mogła pokryć 80% kosztów planowanego przedsięwzięcia, 20% będą musiały stanowić środki własne ROD lub pozyskane przez nie z innych źródeł. – Projekt został przedyskutowany z działkowcami, a nie powstał zza urzędniczego biurka. Działkowcy wiedzą, na jakie wsparcie mogą liczyć i jak dzięki niemu układać swoje plany inwestycyjne – zaznacza Marcin Bazylak, prezydent miasta. – Spotkania z działkowcami rozpoczęły się we wrześniu. Odbyły się cztery, w czasie których wszyscy przedstawiciele ROD mogli przedstawić swoje pomysły i porozmawiać o zapisach uchwały – tłumaczy Magdalena Mike, zastępca naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej UM. Każdy z ROD będzie mógł ubiegać się o dotację raz na dwa lata. Wnioski będą przyjmowane do końca kwietnia. PK👍😀(więcej)

Będzin 2018.Szkolenia Zarzadów ROD OZ Śląskiego z obsługi programu DGCS.

Listopad.07.2018

Prezesi oraz skarbnicy ROD naszej delegatury w Będzinie wzięli udział w szkoleniu z obsługi programu DGCS który w znaczący sposób ułatwia prowadzenie ksiegowości w ogrodzie a także pozwala prowadzić ewidencję działkowców oraz poszczególnych działek, gospodarkę magazynową, fakturowanie.Szkolenie prowadził pan Szymański z KR PZD z Warszawy i w bardzo przystępny sposób przedstawił zalety oprogramowania w pracy skarbnika ogrodu a także jak w nowoczesny sposób można zarzadzać ogrodem. W szkoleniu brał udział prezes OZ Śląskiego Józef Noski który przekonywał do unowocześniania ogrodów oraz potrzebie wprowadzania systemów informatycznych.
Kierownik Delegatury Zygmunt Man zachęcał do nabywania programu i ze swojej strony zapewnił pomoc informatyczną przez naszą delegaturę podczas wdrażania oprogramowania tym bardziej że program w pełni jest zgodny z wymaganiami RODO co przy obecnych wymaganiach prawnych pozwoli spełnić wymagania ochrony danych osobowych działkowców.
Dodatkowe szkolenia gdy będą dostępne terminy zamieścimy na stronie Informacje zakładka "Szkolenia" oraz w stopce więcej...

Czasopisma PZD dla działkowców

Styczeń.19, 2017

Polski Związek Działkowców wydaje Biuletyny, oraz gazetę "Zielona Rzeczpospolita", czasopismo miesięcznik "Działkowiec"(polecany nowym działkowiczom jak i doświadczonym poszukujących informacji o metodach nowoczesnych upraw) oraz Informator Działkowca. Zachęcamy do przegladania i czytania prasy gdzie można znależć bieżące wydarzenia, aktualne przepisy obowiązujące w PZD oraz interpretację Statutu jak i regulaminu ROD. Czasopismo "Działkowiec" jest dedykowane dla dzialkowców zawiera porady jak i informację o uprawie rośliń środkach ochrony, oraz porady doświadczonych Działkowców. Czasopismo też można przeglądać i czytać na stronach internetowych PZD w wersji elektronicznej(więcej)