Sosnowiec 2018.Festyn z okazji 50 Lat ROD "Zagórze" w Sosnowcu.

Wrzesień.22.2018

W dniu 22 września 2018 r Zarząd ROD "Zagórze" zorganizował dla działkowców festyn z okazji 50 lat Ogrodu..
Wśród honorowych gości obecny był Prezes PZD OZ Śląskiego członek KR PZD pan Jozef Noski oraz v-ce prezes członek KR PZD pan Jan Radoła delegaturę Bedzińską reprezentował Jerzy Latos. Prezes ogrodu Jan Potera w imieniu działkowców odebrał puchar przyznany przez PZD z okazji 50 lat ROD a działkowcy otrzymali odznaczenia srebrne i brązowe zasłużony działkowiec oraz okolicznościowe dyplomy. Prezes Noski wręczył wyróżniajacym działkowcom książki pt. "360 dni na działce".Patronat nad organizacją festynu sprawował prezydent miasta Sosnowca pan Arkadiusz Chęciński radna pani Wanda Olko oraz organizacje pozarządowe.Działkowcy oraz ich dzieci i wnuki bawiły sie przy muzyce kapeli Ferajna Śląska. Nie zabrakło grilowanych kiełbasek, bigosu myśliwskiego a także napoji zimnnych i gorących. Konkursy z nagrodami cieszyły dzieci a takze odważnych działkowców.
Zdjęcia z festynu są dostępne w Zakładce Galeria "50 lat ROD" odnośnik w stopce więcej...

Będzin 2018.Szkolenia Zarzadów ROD OZ Śląskiego z obsługi programu DGCS.

Listopad.07.2018

Prezesi oraz skarbnicy ROD naszej delegatury w Będzinie wzięli udział w szkoleniu z obsługi programu DGCS który w znaczący sposób ułatwia prowadzenie ksiegowości w ogrodzie a także pozwala prowadzić ewidencję działkowców oraz poszczególnych działek, gospodarkę magazynową, fakturowanie.Szkolenie prowadził pan Szymański z KR PZD z Warszawy i w bardzo przystępny sposób przedstawił zalety oprogramowania w pracy skarbnika ogrodu a także jak w nowoczesny sposób można zarzadzać ogrodem. W szkoleniu brał udział prezes OZ Śląskiego Józef Noski który przekonywał do unowocześniania ogrodów oraz potrzebie wprowadzania systemów informatycznych.
Kierownik Delegatury Zygmunt Man zachęcał do nabywania programu i ze swojej strony zapewnił pomoc informatyczną przez naszą delegaturę podczas wdrażania oprogramowania tym bardziej że program w pełni jest zgodny z wymaganiami RODO co przy obecnych wymaganiach prawnych pozwoli spełnić wymagania ochrony danych osobowych działkowców.
Dodatkowe szkolenia gdy będą dostępne terminy zamieścimy na stronie Informacje zakładka "Szkolenia" oraz w stopce więcej...

Czasopisma PZD dla działkowców

Styczeń.19, 2017

Polski Związek Działkowców wydaje Biuletyny, oraz gazetę "Zielona Rzeczpospolita", czasopismo miesięcznik "Działkowiec"(polecany nowym działkowiczom jak i doświadczonym poszukujących informacji o metodach nowoczesnych upraw) oraz Informator Działkowca. Zachęcamy do przegladania i czytania prasy gdzie można znależć bieżące wydarzenia, aktualne przepisy obowiązujące w PZD oraz interpretację Statutu jak i regulaminu ROD. Czasopismo "Działkowiec" jest dedykowane dla dzialkowców zawiera porady jak i informację o uprawie rośliń środkach ochrony, oraz porady doświadczonych Działkowców. Czasopismo też można przeglądać i czytać na stronach internetowych PZD w wersji elektronicznej(więcej)