Plan Szkoleń Delegatury Sosnowieckiej - 03.01.2018.

Styczeń.26.2017

Kierownik Delegatury Sosnowieckiej Zygmunt Man przedstawił harmonogram szkoleń dla nowo przyjętych działkowców.Szkolenia bedzie prowadził członek delegatury Jan Kubat. W przypadku wiekszej ilości działkowiczów do przeszkolenia na wniosek prezesa ROD szkolenie będą się odbywać w salach przygotowanych przez Zarzad Ogrodu zapraszającego (minimum 10 osób) po akceptacji Delegatury Sosnowieckiej i ustaleniu terminu.

Czasopisma PZD dla działkowców

Styczeń.19, 2017

Polski Związek Działkowców wydaje Biuletyny, gazetę "Zielona Rzeczpospolita", czasopismo miesięcznik "Działkowiec"(polecany nowym działkowiczom jak i doświadczonym poszukujących informacji o metodach nowoczesnych upraw) oraz Informator Działkowca. Zachęcamy do przegladania i czytania prasy gdzie można znależć bieżące wydarzenia, aktualne przepisy obowiązujące w PZD oraz interpretację Statutu jak i regulaminu ROD. Czasopismo "Działkowiec" jest dedykowane dla dzialkowców zawiera porady jak i informację o uprawie rośliń środkach ochrony, oraz porady doświadczonych Działkowców. Czasopismo też można przeglądać i czytać na stronach internetowych PZD w wersji elektronicznej(więcej)