Plan Szkoleń Delegatury Będzin - 26.01.2020.

Styczeń.26.2020

Kierownik Delegatury w Będzinie Zygmunt Man przedstawił harmonogram szkoleń dla nowo przyjętych działkowców.Szkolenia odbywają sie w Delegaturze Będzin ulica Mieszka I nr 3. Szkolenia bedzie prowadził kierownik Delegatury oraz zastępca kierownika Delegatury Sławomir Woźniak.Po zakonczeniu szkolenia dzialkowcy otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu. Zgodnie z wytycznymi KR PZD szkolenia dla nowych działkowców są obowiązkowe !!! W przypadku wiekszej ilości działkowiczów do przeszkolenia na wniosek prezesa ROD szkolenie będą się odbywać w salach przygotowanych przez Zarząd Ogrodu zapraszającego (minimum 10 osób) po akceptacji Delegatury w Będzinie i ustaleniu terminu.Nowi działkowcy po zgloszeniu do OZ PZD w Katowicach przez 12 miesiecy otrzymują bezpłatnie czasopismo "Działkowiec"

Czasopisma PZD dla działkowców

Styczeń.19, 2017

Polski Związek Działkowców wydaje Biuletyny, gazetę "Zielona Rzeczpospolita", czasopismo miesięcznik "Działkowiec"(polecany nowym działkowiczom jak i doświadczonym poszukujących informacji o metodach nowoczesnych upraw) oraz Informator Działkowca. Zachęcamy do przegladania i czytania prasy gdzie można znależć bieżące wydarzenia, aktualne przepisy obowiązujące w PZD oraz interpretację Statutu jak i regulaminu ROD. Czasopismo "Działkowiec" jest dedykowane dla dzialkowców zawiera porady jak i informację o uprawie rośliń środkach ochrony, oraz porady doświadczonych Działkowców. Czasopismo też można przeglądać i czytać na stronach internetowych PZD w wersji elektronicznej(więcej)