Harmonogram Szkoleń Zarządów ROD

Styczeń,03,2018

W roku 2018 będą odbywać się spotkania oraz szkolenia prezesów i członków Zarzadów ROD w naszej delegaturze. Harmonogram szkoleń jest obowiązujący. W czasie szkoleń obecność jest obowiązkowa gdyż sprawy poruszane mają wielke znaczenie na funkcjonowanie naszych ogrodów wobec wyzwań jakie stoja oprzed Zarządami ROD w naszej delegaturze. Szkolenia będą prowadzić - Zygmunt Man Kier. Delegatury, Jerzy Latos, Stefan Kołodziej, Jan Kubat, Zdzisław Okuliński członkowie Zarządu Delegatury oraz Andrzej Kula Komisja Rewizyjna Delegatury.