Przedzjazdowa Konferencja Delegatów Okręgu Śląskiego - 23.07.2019
ROD "Zagłębie".

23.Lipiec.2019
  

W ROD "Zagłębie" w Sosnowcu odbyła się Przedzjazdowa Konferencja Delegatów Okręgu Śląskiego naszej Delegatury Będzin na którą zostali zaproszeni nowo wybrani Delegaci na Walnych zebraniach w ROD. W konferencji uczestniczył Prezes OZ Śląskiego Józef Noski, v-ce prezes Jan Radoła , Dyrektor biura Mateusz Macianty, Inspektor d/s inwestycji Artur Olczyk oraz główna Księgowa Barbara Kozikowska. Prezes Okręgu Józef Noski przedstawił działania i osiągnięcia jakie związek w minionej kadencji poczynił dla ROD, przedstawił zmiany Statutu i Regulaminu PZD które wpłyną na lepsze zarzadzanie ROD.W dalszej kolejności Dyrektor biura przedstawił informacje o zmianach przepisów mających wpływ na funkcjonowanie ROD i osiągnięcia PZD w tym zakresie, a także zalety programu DGCS PZD System oraz działania związane z jego wdrażaniem w ROD. Omówiono także bieżące działania biura Okręgu związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości ROD jak i kwestię planów miejscowych i ich znaczenia dla bezpiecznego funkcjonowania ROD. I v-ce prezes Jan Radoła przekazał informacje o OFK, łączeniu małych ROD. Główna księgowa Barbara Kozikowska przedstawiła sprawozdanie finansowe OFK za okres kadencji. Inspektor ds. inwestycji A. Olczyk omówił jakie środki finansowe delegatura otrzymała w okresie kadencji na remonty i inwestycje. Kierownik Delegatury Będzin Zygmunt Man podsumował działania Delegatury w upływającej kadencji a także przedstawił plan pracy Delegatury na lata 2019-2023. Wybrano dwudziestu dziewięciu Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Śląskiego który odbędzie się we wrześniu w Chorzowie . Konferencja była bardzo dobrze przygotowana przez Zarząd ROD "Zagłębie" i okazała się bardzo konstruktywna gdyż wprowadzone dodatkowe punkty do programu konferencji zostały omówione a także złożono wnioski na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Śląskiego. Zapraszamy do galerii...

Narada Prezesów ROD po wyboroch 2019 - 04.06.2019 - ROD "Zagórze".

04.czerwca.2019
  
width=

W ROD "Zagórze" odbyła sie pierwsza narada Prezesow ROD naszej Delegatury Będzin na którą zostali zaproszeni nowo wybrani prezesi Zarzadów ROD. Kierownik Delegatury Bedzin Zygmunt Man pogratulował wyborów oraz zapewnił o pomocy w pierwszych dniach pracy nowym zarządom. Spotkania będą odbywać się w delegaturze w turach po pięć ogrodów aby dyskusja była merytoryczna w pierwszej kolejnośći prezesi tych ogrodów którzy zostali wybrani po raz pierwszy. Szkoleniem zostaną objęci równierz członkowie komisji rewizyjnych. Narada okazała sie już przy pierwszym spotkaniu bardzo konstruktywna gdyż wprowadzono dodatkowe punkty do programu narady i wszystkie zostały omówione i dogłębnie wyjaśnione co zapewne przełoży sie na lepszą pracę w ogrodach. Zapraszamy do galerii....

Działkowcy pożegnali Prezesa Stanisława Stefaniaka - Delegatura Będzin.

14.sierpień.2019

Działkowcy z Delegatury Będzin towarzyszyli w ostatniej drodze wieloletniemu prezesowi ROD Stanisławowi Stefaniakowi. Poczet sztandarowy przewiązany kirem nieśli działkowcy i przyjaciele. Podczas mszy zmarłego pożegnał kierownik Delegatury Zygmunt Man. Wspominajac pana Stanisława podkreślił jak wspanialym był człowiekiem,przyjacielem, kolegą - jak wiele zrobił dla dzialkowców przez wszystkie lata swego życia uczestnicząc aktywnie w budowaniu nowoczesnego ruchu działkowego w Polsce. Polski Zwiazek Działkowców zawsze bedzie wspominał pana Stanisława jako wspanialego społecznika, przyjaciela ,kolegę ...kondolencje rodzinie złozyli działkowcy ... ŻEGNAJ ! Zapraszamy do galerii...