Zarząd ROD Zagórze na uroczystej sesji Rady Miasta Sosnowiec.

17.grudnia.2020
  

W dniu 17 grudnia 2020r Zarząd ROD Zagórze uczestniczył w sesji Rady Miasta Sosnowiec. Była to okazja do podziękowania Panu Prezydentowi Arkadiuszowi Chęcińskiemu za dotychczasową współprace. Działkowcy są wdzięczni za popieranie działań PZD oraz za udzielanie pomocy w zmianie infrastruktury ROD. Ogrody Działkowe na terenie Miasta stanowią ważne miejsca dla mieszkańców, są to zielone płuca miasta, gdzie działkowcy mogą wypoczywać całymi rodzinami. Aby wyrazić wdzięczność za owocną współprace Zarząd ROD Zagórze podjął uchwałę nr 8 w dniu 27.01.2020 o przyznaniu Panu Prezydentowi odznaki za zasługi dla ROD, którą wręczył podczas sesji Rady Miasta Sosnowca W uroczystości brali udział: Przewodniczący Delegatury Będzin Zygmunt Man, Prezes ROD „Zagórze” Sławomir Woźniak, Skarbnik Zarządu Beata Śnioch, Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ROD
Wanda Olko. Prezydent Arkadiusz Chęciński otrzymał odznaczenie "Zasłużony dla ROD" jako pierwszy samorządowiec naszej Delegatury Będzin...

IX Okręgowy Zjazd Delegatów Okregu Śląskiego".

26.Września.2019
  

W czwartek 26 września w Miejskim Domu Kultury „Batory” w Chorzowie odbył się IX Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Śląskiego. W Zjeździe uczestniczyło 186 Delegatów co stanowiło 88,35% procent uprawnionych do głosowania. Wśród przybyłych nie zabrakło również gości: Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego. Zjazd otworzył Prezes Okręgu Śląskiego Pan Józef Noski. W swoim referacie programowym przytoczy zmiany jakie zaszły w Związku a szczególnie w Okręgu Śląskim w minionej kadencji m.in. likwidację części terenów ROD pod cele publiczne, inwestycje przeprowadzane w ROD czy działalność szkoleniową.Delegaci uczestniczący w Zjeździe dokonali wyboru nowych władz Okręgu. Prezesem Okręgu został na kolejną kadencję Pan Józef Noski. Z Delegatury Będzin został wybrany na obecna kadencję do Okręgowego Zarządyu Śląskiego Zygmunt Man , do Okręgowej Rady Śląskiego PZD wybrani to :Sławomir Woźniak Jerzy Latos i Zdzisław Okuliński Zapraszamy do galerii...

Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego poszerzone o osoby obsługujące Walne Zebrania.

01.07.2020

1 lipca w siedzibie Delegatury Rejonowej w Zabrzu odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD poszerzone o osoby obsługujące Walne Zebrania. Delegaturę Bedziń reprezentopwał kierownik Z. Man, S. Woźniak. J. Latos, Z. Okuliński. Ponieważ spotkanie przebiegało w czasie obowiązujących przepisów sanitarnych sala została ozonowana, uczestnikom mierzono temperaturę przed wejściem oraz poproszono o dezynfekcję dłoni.Na posiedzeniu zostały poruszone ważne w obecnym czasie tematy tj. odbywanie Walnych Zebrań oraz szkolenia dla Struktur Związku. Posiedzenie rozpoczął Wiceprezes PZD, Prezes Okręgu Śląskiego Pan Józef Noski. Przekazał, iż Krajowa Rada PZD na posiedzeniu 25 czerwca podsumowała działanie Struktur w Związku w czasie epidemii oraz podjęła kluczowe decyzje dotyczące WZ, których odbywanie zostało zawieszone w czasie epidemii. Efektem wielotygodniowych prac Krajowej Rady są niniejsze możliwości odbycia WZ: odbycie WZ/KD ROD w 2020 r. w normalnych trybie w przypadku małych ROD do 150 członków PZD.odbycie WZ/KD ROD w trybie powołania organów komisarycznych (przez analogiczne zastosowanie § 41 w zw. z 43 Statutu PZD), szersze zastąpienie WZ przez konferencję delegatów ROD (przez analogiczne zastosowanie § 57 Statutu PZD), odstąpienie od przeprowadzania WZ/KD ROD w 2020r. i (zastosowanie wprost art. 34 ust. 1 ustawy o ROD), odbycie WZ/KD w trybie zdalnym (art. 10 ust. 1a ustawy prawo o stowarzyszeniach). Obecnie decyzja co do odbycia WZ leży w gestii Zarządu ROD.

Kontrola merytoryczno-finansowa w Delegaturze Będzin - 07.02.2020

07.Luty.2020

W Delegaturze Będzin odbyła się kontrola finansowo- merytoryczna. Zespołowi kontrolnemu przewodniczył pan Kwiatkowski z OZ Ślaskiego. Delegaturę reprezentował kierownik Zygmunt Man ,OFK Jadwiga Maca oraz zastępcy kierownika Delegatury Sławomir Wożniak i Jerzy Latos. Protokół pokontrolny potwierdził iż Delegatura jest prowadzona w sposób wzorowy zgodnie z wytycznymi KR PZD. Dziękujemy zespołowi kontrolującemu za wydanie pozytywnej opinii , co oznacza że ogrody Delegatury Będzin mogą mieć pełne zaufanie do pracy jaką wykonuje kierownik delegatury Zygmunt Man a działkowcy jak w latach poprzednich na pewno uzyskają pomoc prawną od obsługujących podczas Walnych Zebrań w ogrodach aby kolejne kontrole potwierdzały że podejmowane uchwały w ogrodach jak i obsługa OFK (księgowa) są zgodnie ze statutem PZD. Zapraszamy do galerii...