IX Okręgowy Zjazd Delegatów Okregu Śląskiego".

26.Września.2019
  

W czwartek 26 września w Miejskim Domu Kultury „Batory” w Chorzowie odbył się IX Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Śląskiego. W Zjeździe uczestniczyło 186 Delegatów co stanowiło 88,35% procent uprawnionych do głosowania. Wśród przybyłych nie zabrakło również gości: Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego. Zjazd otworzył Prezes Okręgu Śląskiego Pan Józef Noski. W swoim referacie programowym przytoczy zmiany jakie zaszły w Związku a szczególnie w Okręgu Śląskim w minionej kadencji m.in. likwidację części terenów ROD pod cele publiczne, inwestycje przeprowadzane w ROD czy działalność szkoleniową.Delegaci uczestniczący w Zjeździe dokonali wyboru nowych władz Okręgu. Prezesem Okręgu został na kolejną kadencję Pan Józef Noski. Z Delegatury Będzin został wybrany na obecna kadencję do Okręgowego Zarządyu Śląskiego Zygmunt Man , do Okręgowej Rady Śląskiego PZD wybrani to :Sławomir Woźniak Jerzy Latos i Zdzisław Okuliński Zapraszamy do galerii...

Narada Prezesów ROD po wyboroch 2019 - 04.06.2019 - ROD "Zagórze".

04.czerwca.2019
  
width=

W ROD "Zagórze" odbyła sie pierwsza narada Prezesow ROD naszej Delegatury Będzin na którą zostali zaproszeni nowo wybrani prezesi Zarzadów ROD. Kierownik Delegatury Bedzin Zygmunt Man pogratulował wyborów oraz zapewnił o pomocy w pierwszych dniach pracy nowym zarządom. Spotkania będą odbywać się w delegaturze w turach po pięć ogrodów aby dyskusja była merytoryczna w pierwszej kolejnośći prezesi tych ogrodów którzy zostali wybrani po raz pierwszy. Szkoleniem zostaną objęci równierz członkowie komisji rewizyjnych. Narada okazała sie już przy pierwszym spotkaniu bardzo konstruktywna gdyż wprowadzono dodatkowe punkty do programu narady i wszystkie zostały omówione i dogłębnie wyjaśnione co zapewne przełoży sie na lepszą pracę w ogrodach. Zapraszamy do galerii....

Przedzjazdowa Konferencja Delegatów Okręgu Śląskiego - 23.07.2019
ROD "Zagłębie.

23.07.2019

W ROD "Zagłębie" w Sosnowcu odbyła sie Przeedzjazdowa Konferencja Delegatów Okręgu Śląskiego naszej Delegatury Będzin na którą zostali zaproszeni nowo wybrani Delegaci na Walnych zebraniach w ROD. W konferencji uczestniczył Prezes OZ Ślaskiego Józef Noski, v-ce prezes Jan Radoła , Dyrektor Mariusz Macianty, Dyrektor d/s inwestycji Artur Olczyk oraz głowna Księgowa Honorata Kłosowska OZ Śląskiego. Prezes Okręgu Józef Noski przedstawił działania i osiągnięcia jakie związek w minionej kadencji poczynił dla ROD, przedstawił zmiany Statutu i Regulaminu PZD ktore wpłyną na lepsze zarzadzanie ROD.W dalszej kolejności I v-ce prezes Jan Radoła przekazał informacje o OFK, łączeniu małych ROD. Księgowa Honorata Kłosowska przedstawiła sprawozdanie finansowe delegatury za okres kadencji. Dyrektor A. Olczyk omówił jakie środki finansowe delegatura otrzymała w okresie kadencji na remonty i inwestycje.Kierownik Delegatury Będzin Zygmunt Man podsumował działania Delegatury w upływającej kadencji a także przedstawił plan pracy Delegatury na lata 2019-2023. Wybrano dwudziestu dziewięciu Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Śląskiego który odbedzie się we wrześniu w Zabrzu. Konferencja była bardzo dobrze przygotowana przez Zarząd ROD "Zagłębie" i okazała się bardzo konstruktywna gdyż wprowadzone dodatkowe punkty do programu konferencji zostały omówione a także złożono wnioski na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Śląskiego. Zapraszamy do galerii...

Działkowcy z ROD "Zagłębie" odznaczeni podczas wieczoru Wigilijnego - 2019

10.Grudnia.2019

W dniu 10 grudnia działkowcy w ROD „Zagłębie” w Sosnowcu otrzymali odznaczenia PZD "Zasłużony Dzialkowiec" przyznane przez OZ Śląski oraz Zarząd Ogrodu. Odznaczenia wręczał Zygmunt Man Kierownik Delegatury oraz Prezes Ogrodu pani Grażyna Scelina. Życzenia Świąteczne działkowcom z ROD "Zagłębie" złożył przewodniczacy Komisji Konkursowej OZ Śląskiego Sławomir Woźniak. Pani Senator Joanna Sekuła z Okręgu Sosnowieckiego za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu złożyła życzenia Świąteczno Noworoczne Zarzadowi ROD Działkowcom ogrodu "Zagłębie" oraz członkom ich rodzin. Podczas Uroczystej Wigili kolędy i pastorałki śpiewała głosem operowym artystka z Sosnowca wraz działkowcami a atmosfera była iście rodzinna. Zapraszamy do galerii...