Święto Ogrodów Działkowych i Działkowców na Śląsku - 13.09.2018.

Wrzesień.05.2018
  

Uroczystość Okręgu Śląskiego PZD odbyła się 5 września w ogrodzie letnim restauracji Pod Wawrzynem w Zabrzu. Obecnych było ponad 300 osób, w tym przedstawiciele władz samorządowych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Zarządu, Okręgowej Rady oraz znamienici goście.Otwarcia dokonał Prezes Okręgu Śląskiego Pan Józef Noski. Przywitał działkowców oraz przybyłych gości Prezydenta Miasta Zabrze Panią Małgorzatę Mańkę-Szulik, Prezydenta Bytom Pana Damiana Bartylę, Prezydenta Mysłowic Pana Edwarda Lasoka, Pana Jana Chojnackiego polityka posła na sejm, Przedstawiciela Czeskiego Związku Działkowców Pana Władysława Samka. Delegacja z naszej Delegatury równierz uczestniczyła a reprezentacja liczyła 20 osób. Delegacji przewodniczył kierownik Delegatury w Będzinie Zygmunt Man , członkowie delagatury Jan Kubat , Sławomir Woźniak, Halina Szaleniec , Jerzy Latos oraz prezesi ogrodów którzy obchodzili jubilesze i mieli przyznane przez OZ Ślaski PZD puchary oraz odznaczenia. Jak co roku Okręg Śląski ogłosił konkursy Wzorowa Działka Roku 2018 oraz Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2018.Laureaci konkursów Okręgowych otrzymali pamiątkowe puchary, nagrody pieniężne oraz upominki rzeczowe. Zapraszamy do galerii...

Bytom 2017.Jubileusz 120-lecia ruchu działkowego w Polsce

Wrzesień.16.2017
  
width=

W Bytomiu odbyłyły się uroczyste obchody 120-lecia ruchu działkowego w Polsce, w których uczestniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.Jako początek ruchu ogrodnictwa działkowego uważa się założenie w Grudziądzu ogrodu w 1897 roku o wdzięcznej nazwie 'Kąpiele słoneczne".Ogród istnieje do dzisiaj. W uroczystości uczestniczyło też. ok. 900 działkowców z całej Polski.Delegaturę Sosnowiecką reprezentowała delegacja pod przewodnictwem kierownika Delegatury Zygmunta Mana.Polski Związek Działkowców do wspólnego świętowania zaprosił również wielu znamienitych gości - przedstawicieli władz krajowych i lokalnych, parlamentarzystów oraz polityków wszystkich ugrupowań.Jubileuszowe obchody rozpoczeły się o godz. 11 honorową salwą armatnią, którą wystrzeliło Bractwo Kurkowe. Następnie przy dźwiękach orkiestry dętej odbyła się uroczysta gala sztandarowa, a następnie zebrani odśpiewali hymn państwowy i związkowy..Życzenia satysfakcji z pracy i wypoczynku na działce złozył pan Józef Noski prezes OZ Śląskiego.Uroczystości zakończyła wspólna biesiada której towarzyszył Zespół "Śląsk".

Narada Prezesów ROD w Delegaturze OZ Śląskiego w Będzinie

Grudzień.12, 2018

Grudzień to czas odbywania już ostatnich w tym roku spotkań i narad aktywu Okręgu Śląskiego PZD. W dniu 13 grudnia taka narada odbyła się z udziałem Prezesów ROD wchodzących w skład będzińskiej delegatury. Przed końcem roku warto omówić najważniejsze sprawy ROD, a także rozpocząć przygotowania do przyszłorocznych walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych. W porządku obrad narady znalazły się także takie tematy jak: DGCS PZD System, dokumenty RODO, nowy Regulamin ROD, kontrole ROD. Wszystkie zostały omówione przez Dyrektora Biura Okręgu Śląskiego PZD oraz Kierownika Delegatury Zygmunta Mana. Dyrektor Biura Okręgu Śląskiego PZD Mateusz Macianty w swoim wystąpieniu podkreślił istotne zalety programu DGCS w procesie zarządzania ROD oraz jego dostosowanie do potrzeb ROD, a także wymagań narzuconych przez przepisy prawa w tym ochronę danych osobowych.Na zakończenie omówiono także wyniki wyborów samorządowych 2018r. Podkreślono jak ważna jest dobra współpraca z samorządami, która odpowiednio nakierowana pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów ROD.