Narada Prezesów ROD po wyboroch 2019 - 04.06.2019 - ROD "Zagórze".

Czerwiec.04.2019
  

W ROD "Zagórze" odbyła sie pierwsza narada Prezesow ROD naszej Delegatury Będzin na którą zostali zaproszeni nowo wybrani prezesi Zarzadów ROD. Kierownik Delegatury Bedzin Zygmunt Man pogratulował wyborów oraz zapewnił o pomocy w pierwszych dniach pracy nowym zarządom. Spotkania będą odbywać się w delegaturze w turach po pięć ogrodów aby dyskusja była merytoryczna w pierwszej kolejnośći prezesi tych ogrodów którzy zostali wybrani po raz pierwszy. Szkoleniem zostaną objęci równierz członkowie komisji rewizyjnych. Narada okazała sie już przy pierwszym spotkaniu bardzo konstruktywna gdyż wprowadzono dodatkowe punkty do programu narady i wszystkie zostały omówione i dogłębnie wyjaśnione co zapewne przełoży sie na lepszą pracę w ogrodach. Zapraszamy do galerii...

Walne Zebrania w ROD - Delegatura Będzin.

Maj.04.2019
  
width=

W delegaturze Będzin zakończyły się Walne Zebrania i Konferencje delegatów na których wybrano nowe zarządy ogrodów jak i komisje rewizyjne. Gratulujemy wyborów!!! W walnych zebranich brali udział działkowcy a delegaturę Będzin reprezentowali obsługujacy zebrania Man Zygmunt, Woźniak Sławomir, Latos Jerzy, Scelina Grażyna, Stefan Kodziej, Okuliński Zdzisław aktywnie czuwając nad prawidłowym przebiegiem zebrań. Pierwsze spotkanie Prezesów po wyborach odbędzie się w dniu 4 czerwca 2019r w ROD "Zagórze" w Sosnowcu gdzie zostaną nakreślone cele jakie stoja przed PZD a także prezesami ogrodów.Dla nowo wybranych zarządów ROD będą w delegaturze prowadzone szkolenia aby ogrody były zarządzane w sposób nowoczesny i jednocześnie skuteczny. Szkoleniem zostaną objęci równierz członkowie komisji rewizyjnych. Zapraszamy do galerii...

Bytom 2017.Jubileusz 120-lecia ruchu działkowego w Polsce

Wrzesień.16.2017

W Bytomiu odbyłyły się uroczyste obchody 120-lecia ruchu działkowego w Polsce, w których uczestniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.Jako początek ruchu ogrodnictwa działkowego uważa się założenie w Grudziądzu ogrodu w 1897 roku o wdzięcznej nazwie 'Kąpiele słoneczne".Ogród istnieje do dzisiaj. W uroczystości uczestniczyło też. ok. 900 działkowców z całej Polski.Delegaturę Sosnowiecką reprezentowała delegacja pod przewodnictwem kierownika Delegatury Zygmunta Mana.Polski Związek Działkowców do wspólnego świętowania zaprosił również wielu znamienitych gości - przedstawicieli władz krajowych i lokalnych, parlamentarzystów oraz polityków wszystkich ugrupowań.Jubileuszowe obchody rozpoczeły się o godz. 11 honorową salwą armatnią, którą wystrzeliło Bractwo Kurkowe. Następnie przy dźwiękach orkiestry dętej odbyła się uroczysta gala sztandarowa, a następnie zebrani odśpiewali hymn państwowy i związkowy..Życzenia satysfakcji z pracy i wypoczynku na działce złozył pan Józef Noski prezes OZ Śląskiego.Uroczystości zakończyła wspólna biesiada której towarzyszył Zespół "Śląsk".