body { background-color: #000000; } body,td,th { color: #000000; } #bg_img #main #main_img #header #logo p strong { font-style: italic; color: #3F0; font-size: 30px; }


Ważne wydarzenia

Marzec.26.2020
Koronawirys - KZ PZD Uchawała 60/2020.
Uchwała nr 60/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD - 26.03.2020. Pełna treść uchwały ... zobacz... Kwiecień.07.2020
Komunikat OZ PZD w Katowicach
Szanowni działkowcy, Od kilku tygodni życie każdego z nas zupełnie się zmieniło. Organy PZD nieustannie monitorują rozwój sytuacji, mając na uwadze jak ważne jest bezpieczeństwo nasze i naszych rodzin. W związku z wytycznymi władz dotyczącymi postępowania w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, organy PZD wprowadziły szereg uchwał, komunikatów, w tym apel w spawie ustanowienia określonych ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Czytaj cały komunikat .... Maj.12.2016
Komunikat Prezydium Krajowej Rady.
Dotyczy powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku

Delegatura Będzin

"Nie zapomnij o ogrodach przecierz stamtąd przysliśmy". (Jonasz Kofta)
W województwie śląskim jest 98 tysięcy ogrodów działkowych. Region dzieli się na jedenaście delegatur PZD. Największa działa w Sosnowcu. Kierownikiem Delegatury jest Zygmunt Man a funkcję tą pełni już kolejną kadencję i cieszy się dużym zaufaniem działkowców.W naszym biurze zawsze można uzyskać pomoć w zakresie zarzadzania ogrodem, pomoc prawną,oraz uzyskać informacje statutowe.Organizujemy szkolenia dla nowych działkowców w zakresie użytkowania działki, ochrony przyrody, upraw ekologicznych oraz bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. Organizujemy spotkania z działkowcami na terenie ogrodu większość z nich to emeryci i renciści choć obecnie obserwujemy duże zainteresowanie wypoczynkiem i rekreacją we własnym ogródku wsród osób młodych.Zapraszamy przedszkolaków na nasze ogrody aby im pokazać jak sie uprawia warzywa, kwiaty czy zbiera owoce.Nasze ogrody ciągle się rozwijają i stają się coraz piękniejsze a infrastruktura ogrodowa jak piękne altany, instalacje wodne, eletryczne, monitoring czy oświetlenie umożliwia konfortowy wypoczynek.

Członkowie Zarządu

OZ Śląski Prezydium Okręgowego Zarządu Śląskiego :

- Prezes Zarządu OZ Śląski PZD
Józef Noski
- I Wiceprezes Zarządu
Leszek Bucki
- Sekretarz Zarządu
Lucyna Cyrek
- Skarbnik Zarządu
Kazimierz Chmiel
- Członkowie Prezydium OZ
Zygmunt Man
Jan Radoła
Jan Mathias
Józef Łęczycki
Zbigniew Palian
Janusz Kasprzak
Iwona Smieskol
Stanisław Kalisz
Zarząd Delegatury Rejonowej w Sosnowcu


- Kierownik Delegatury
Zygmunt Man
-Zastępca Kierownika Delegatury
Sławomir Woźniak
- Zastępca Kerownika Delegatury
do spraw inwestycyjnych
Jerzy Latos
- Zastępca kierownika Delegatury
przew. kolegium Zawiercie
Zdzisław Okuliński
- Sekretarz Delegatury
Księgowa OFK
Jadwiga Maca
Zarząd Krajowy PZD
Kolejną kadencje Prezesa Krajowej Rady PZD w Warszawie pełni Eugeniusz Kondracki.